יום עיון בנושא מים, אנרגיה, טיפול ומיחזור

בתאריך ה 25/01/17 יתקיים יום עיון ביחידה להנדסת סביבה מים וחקלאות בטכניון.

פרטים נוספים בקובץ במצורף:

יום עיון 25.1.2018