דרוש סטודנט/ית להנדסת מים או סביבה

לחברת קופלוביץ פ.מ. מהנדסים בע"מ

דרוש סטודנט/ית להנדסת מים או סביבה בסמסטר שלישי ואילך לתחילת עבודה חלקית במשרד מהנדסי מים

ברחובות (יום או יומיים בשבוע) נא לשלוח CV לכתובת הדוא"ל מטה.

yonnyk@yonnyk.com