מפגש מתעניינים בהנדסת סביבה ובהנדסת מים

המפגש יתקיים ביום רביעי 24.5.17 בין השעות 10:30-12:30 בפקולטה להנדסה
אזרחית וסביבתית, באודיטוריום של מכון המים, קריית הטכניון חיפה.

פרטים נוספים בקובץ המצורף.